Index of /voidlinux/void-updates/void-updates_2020-11-19/


../
_log.txt                      19-Nov-2020 04:19   51K
updates_Vaelatern@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:12   149
updates_Vaelatern@voidlinux.org.txt        19-Nov-2020 04:15  1921
updates_VargMon98@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:11   35
updates_a.c.kalker@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:00   80
updates_a@aktsbot.in.txt              19-Nov-2020 04:04   28
updates_abc@pompel.me.txt             19-Nov-2020 04:16   528
updates_abenson+void@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:15   563
updates_acerqueira021@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:01   50
updates_adam_git@thebeckmeyers.xyz.txt       19-Nov-2020 04:06   21
updates_adam_gpg@thebeckmeyers.xyz.txt       19-Nov-2020 04:10   198
updates_adrianisuru@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:09   21
updates_afernandezh@protonmail.com.txt       19-Nov-2020 04:13   80
updates_ailiop@altatus.com.txt           19-Nov-2020 04:07   112
updates_ajh@sideband.org.txt            19-Nov-2020 04:13   139
updates_al3hex@gmail.com.txt            19-Nov-2020 04:13  3151
updates_alexander@mamay.su.txt           19-Nov-2020 04:17   140
updates_alin.dobre@outlook.com.txt         19-Nov-2020 04:12   417
updates_aluisio@aasg.name.txt           19-Nov-2020 04:13   771
updates_amak.git@outlook.com.txt          19-Nov-2020 04:15   78
updates_ametisf@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:01   21
updates_anders@adamsgaard.dk.txt          19-Nov-2020 04:13   97
updates_andrew.cobaugh@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:06   117
updates_anjan@momi.ca.txt             19-Nov-2020 04:15   644
updates_anton@doubleasoftware.com.txt       19-Nov-2020 04:06  1000
updates_antonio@goorzhel.com.txt          19-Nov-2020 04:13   37
updates_arch@subosito.com.txt           19-Nov-2020 04:08   36
updates_arete74@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:09   193
updates_asaf@sysbind.co.il.txt           19-Nov-2020 04:02   56
updates_avoidr@posteo.de.txt            19-Nov-2020 04:15   21
updates_bart@bannarte.nl.txt            19-Nov-2020 04:05   22
updates_benalb@gmail.com.txt            19-Nov-2020 04:04   87
updates_blaumolch@mailbox.org.txt         19-Nov-2020 04:11   92
updates_bleznudd@pm.me.txt             19-Nov-2020 04:14   22
updates_bobertlo@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:12   768
updates_bougyman@voidlinux.org.txt         19-Nov-2020 04:01   24
updates_bra1nwave@protonmail.com.txt        19-Nov-2020 04:15   816
updates_brainwave@openmailbox.org.txt       19-Nov-2020 04:08   86
updates_brentonhorne77@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:06   52
updates_cel@celehner.com.txt            19-Nov-2020 04:04   120
updates_chinmaydpai@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:10   145
updates_chocimier@tlen.pl.txt           19-Nov-2020 04:15   155
updates_chris@the-brannons.com.txt         19-Nov-2020 04:07   134
updates_christian.buschau@mailbox.org.txt     19-Nov-2020 04:12   720
updates_cinerea0@protonmail.com.txt        19-Nov-2020 04:14   26
updates_cipr3s@gmx.com.txt             19-Nov-2020 04:14   253
updates_cnemo@tutanota.com.txt           19-Nov-2020 04:15  1013
updates_coldphoenix@interia.pl.txt         19-Nov-2020 04:00   26
updates_colin@breavyn.com.txt           19-Nov-2020 04:09   31
updates_colin@vpzom.click.txt           19-Nov-2020 04:10   23
updates_congdanhqx@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:09   17
updates_contact@louisdb.xyz.txt          19-Nov-2020 04:00   123
updates_contact@stacyhaper.net.txt         19-Nov-2020 04:00   98
updates_contact@stacyharper.net.txt        19-Nov-2020 04:13   247
updates_contato.fnog@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:02   264
updates_d0xi@inbox.ru.txt             19-Nov-2020 04:06   48
updates_dan@arnfield.com.txt            19-Nov-2020 04:14   46
updates_daniel.eysser@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:16   93
updates_daniel@octaforge.org.txt          19-Nov-2020 04:14   172
updates_daniel@santana.tech.txt          19-Nov-2020 04:12   199
updates_dave@techthrones.com.txt          19-Nov-2020 04:11   22
updates_dehos@lisic.univ-littoral.fr.txt      19-Nov-2020 04:15   249
updates_dehos@univ-littoral.fr.txt         19-Nov-2020 04:11   42
updates_dem.procopiou@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:07   192
updates_denis.revin@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:16   463
updates_der@2-47.ru.txt              19-Nov-2020 04:09   163
updates_dev@styez.com.txt             19-Nov-2020 04:12   92
updates_diogo@diogoleal.com.txt          19-Nov-2020 04:16  1106
updates_doug@uq.edu.au.txt             19-Nov-2020 04:00   70
updates_dpot@disroot.org.txt            19-Nov-2020 04:16   98
updates_duncaen@voidlinux.org.txt         19-Nov-2020 04:16   416
updates_dykstra.zachary@gmail.com.txt       19-Nov-2020 04:16  1016
updates_egorenar-dev@posteo.net.txt        19-Nov-2020 04:13   610
updates_emanuel@openmailbox.org.txt        19-Nov-2020 04:04   68
updates_emcze@ya.ru.txt              19-Nov-2020 04:05   36
updates_enterthevoid@codesector.co.txt       19-Nov-2020 04:06   30
updates_ericonr@disroot.org.txt          19-Nov-2020 04:15   179
updates_evan@deaubl.name.txt            19-Nov-2020 04:15   88
updates_felix.vanderjeugt@gmail.com.txt      19-Nov-2020 04:13   82
updates_felix@userspace.com.au.txt         19-Nov-2020 04:09   176
updates_florian@wagner-flo.net.txt         19-Nov-2020 04:01   357
updates_flrn@nrmncr.net.txt            19-Nov-2020 04:08   46
updates_fosslinux@aussies.space.txt        19-Nov-2020 04:12   194
updates_foxlet@furcode.co.txt           19-Nov-2020 04:11   23
updates_frans@tankernn.eu.txt           19-Nov-2020 04:17   42
updates_fuhsaz+void@cryptic.li.txt         19-Nov-2020 04:01   17
updates_gescha@posteo.de.txt            19-Nov-2020 04:09   49
updates_git@damadmai.at.txt            19-Nov-2020 04:10   84
updates_gith@cron.world.txt            19-Nov-2020 04:14   305
updates_gottox@voidlinux.org.txt          19-Nov-2020 04:15  7980
updates_grauehaare@gmx.de.txt           19-Nov-2020 04:16   305
updates_grauwolf@geekosphere.org.txt        19-Nov-2020 04:13   156
updates_gspe@ae-design.ws.txt           19-Nov-2020 04:13   448
updates_hello@eaterofco.de.txt           19-Nov-2020 04:05   216
updates_hello@jannis.ovh.txt            19-Nov-2020 04:05   63
updates_helmut@pozimski.eu.txt           19-Nov-2020 04:08   57
updates_henrix@camandro.org.txt          19-Nov-2020 04:05   78
updates_hoang@wetrust.io.txt            19-Nov-2020 04:05   261
updates_iam@theguy.io.txt             19-Nov-2020 04:14   52
updates_iaroki@protonmail.com.txt         19-Nov-2020 04:09   137
updates_isaac.qa13@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:07   380
updates_itself@hanspolo.net.txt          19-Nov-2020 04:15   101
updates_jakub.skrzypnik@interia.pl.txt       19-Nov-2020 04:04   46
updates_jan.christian@gruenhage.xyz.txt      19-Nov-2020 04:10   268
updates_jan.schreib@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:02   46
updates_jarbowski@cock.lu.txt           19-Nov-2020 04:14   58
updates_jasperchan515@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:16   542
updates_jazzman@alphabreed.com.txt         19-Nov-2020 04:14   48
updates_jboscogg@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:15   48
updates_johannes.brechtmann@gmail.com.txt     19-Nov-2020 04:13  1150
updates_john.eira@web.de.txt            19-Nov-2020 04:15   347
updates_john@jrjrtech.com.txt           19-Nov-2020 04:11   953
updates_joseph@lafreniere.xyz.txt         19-Nov-2020 04:13  1268
updates_josh@klar.sh.txt              19-Nov-2020 04:15   459
updates_jot.skrzyp@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:07   184
updates_jsullivan@csumb.edu.txt          19-Nov-2020 04:11   180
updates_jw@vtoc.de.txt               19-Nov-2020 04:09   22
updates_kalichakra@zoho.com.txt          19-Nov-2020 04:08   44
updates_karl.robert.nilsson@gmail.com.txt     19-Nov-2020 04:13   112
updates_ken@project-trident.org.txt        19-Nov-2020 04:15   44
updates_kevin@opensourcealchemist.com.txt     19-Nov-2020 04:10   132
updates_kk@sudo-i.net.txt             19-Nov-2020 04:07   21
updates_kno0001@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:11   58
updates_knock@myopendoor.de.txt          19-Nov-2020 04:14   33
updates_knusbaum+void@sdf.org.txt         19-Nov-2020 04:16   452
updates_kojicomics@cocaine.ninja.txt        19-Nov-2020 04:14   23
updates_kontakt@asie.pl.txt            19-Nov-2020 04:05   42
updates_koomi@hackerspace-bamberg.de.txt      19-Nov-2020 04:09   228
updates_koutak.m@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:12   155
updates_kraus@posteo.de.txt            19-Nov-2020 04:09   15
updates_krkk@krkk.ct8.pl.txt            19-Nov-2020 04:13   354
updates_krkkx@protonmail.com.txt          19-Nov-2020 04:07   102
updates_leah@vuxu.org.txt             19-Nov-2020 04:14   375
updates_leavitals@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:15   58
updates_lemmi@nerd2nerd.org.txt          19-Nov-2020 04:17   489
updates_leonardof@tutanota.com.txt         19-Nov-2020 04:08   28
updates_linarcx@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:14   33
updates_linarcx@riseup.net.txt           19-Nov-2020 04:11   238
updates_lodvaer@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:14   24
updates_logen@sudotask.com.txt           19-Nov-2020 04:08   134
updates_lolisamurai@tfwno.gf.txt          19-Nov-2020 04:14   347
updates_luca@z3ntu.xyz.txt             19-Nov-2020 04:13   74
updates_lukehannan@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:00   296
updates_mag-one@autistici.org.txt         19-Nov-2020 04:04   23
updates_mail@may.mooo.com.txt           19-Nov-2020 04:16   236
updates_mail@pavelfatin.com.txt          19-Nov-2020 04:15   23
updates_maldridge@VoidLinux.org.txt        19-Nov-2020 04:00   28
updates_maldridge@voidlinux.org.txt        19-Nov-2020 04:16   956
updates_marques@larces.uece.br.txt         19-Nov-2020 04:14   40
updates_martijn.van.buul@gmail.com.txt       19-Nov-2020 04:11   256
updates_masaj@gmx.com.txt             19-Nov-2020 04:04   31
updates_matteo.signer@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:13   66
updates_maurizio.porrato@gmail.com.txt       19-Nov-2020 04:13   260
updates_me@albertopau.com.txt           19-Nov-2020 04:15   50
updates_me@aurieh.me.txt              19-Nov-2020 04:04   104
updates_me@johnnynator.dev.txt           19-Nov-2020 04:17  3182
updates_me@laserbat.pw.txt             19-Nov-2020 04:06   78
updates_me@qtp2t.club.txt             19-Nov-2020 04:10   46
updates_me@thenumb.eu.txt             19-Nov-2020 04:06   56
updates_merlindiavova@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:11   205
updates_mfulz@olznet.de.txt            19-Nov-2020 04:01   203
updates_misuchiru03+void@gmail.com.txt       19-Nov-2020 04:13   58
updates_miwaxe@gmail.com.txt            19-Nov-2020 04:12   155
updates_mobinmob@disroot.org.txt          19-Nov-2020 04:12   38
updates_monroef4@googlemail.com.txt        19-Nov-2020 04:11   303
updates_morsi.morsicus@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:17   27
updates_mtvrs@tuta.io.txt             19-Nov-2020 04:04   22
updates_mustaqim@pm.me.txt             19-Nov-2020 04:15   26
updates_mvf@gmx.eu.txt               19-Nov-2020 04:17   20
updates_n6maa10816@tuta.io.txt           19-Nov-2020 04:04   58
updates_ncower@nil.dev.txt             19-Nov-2020 04:02   23
updates_ndowens04@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:15   382
updates_ndowens@artixlinux.org.txt         19-Nov-2020 04:04   20
updates_neel@chot.ai.txt              19-Nov-2020 04:15   25
updates_nick.hahn@hotmail.de.txt          19-Nov-2020 04:09   36
updates_nicuborta123@tutanota.com.txt       19-Nov-2020 04:02   60
updates_noblehelm@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:14   31
updates_normandy@firemail.cc.txt          19-Nov-2020 04:13   30
updates_notloremipsum@protonmail.com.txt      19-Nov-2020 04:12   72
updates_nutcase84@protonmail.com.txt        19-Nov-2020 04:00   38
updates_obirik2005@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:11   24
updates_okiddle@yahoo.co.uk.txt          19-Nov-2020 04:15   324
updates_olivier@mauras.ch.txt           19-Nov-2020 04:01   51
updates_orphan@voidlinux.org.txt          19-Nov-2020 04:17   79K
updates_pagem.carson@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:07   21
updates_pancake@nopcode.org.txt          19-Nov-2020 04:13   66
updates_paper@tilde.institute.txt         19-Nov-2020 04:02   19
updates_pauldotknopf@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:02   52
updates_pbui@github.bx612.space.txt        19-Nov-2020 04:12   885
updates_peketribal2@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:07   168
updates_pierre.allegraud@crans.org.txt       19-Nov-2020 04:02   19
updates_pierre.bourgin@free.fr.txt         19-Nov-2020 04:14   91
updates_pika@lasagna.dev.txt            19-Nov-2020 04:05   56
updates_piraty1@inbox.ru.txt            19-Nov-2020 04:09   46
updates_pobetiger+github@gmail.com.txt       19-Nov-2020 04:07   216
updates_pobetiger+kdiff3@gmail.com.txt       19-Nov-2020 04:06   44
updates_projectmoon@agnos.is.txt          19-Nov-2020 04:04   215
updates_pullmoll@t-online.de.txt          19-Nov-2020 04:07   136
updates_pulux@pf4sh.de.txt             19-Nov-2020 04:13   153
updates_randy@mccaskill.us.txt           19-Nov-2020 04:05   39
updates_rc23@email.it.txt             19-Nov-2020 04:09   18
updates_reback00@protonmail.com.txt        19-Nov-2020 04:15   118
updates_reedwade@misterbanal.net.txt        19-Nov-2020 04:09   99
updates_renato@renatoaguiar.net.txt        19-Nov-2020 04:11   101
updates_rich@richgannon.net.txt          19-Nov-2020 04:10   24
updates_rogi@skylittlesystem.org.txt        19-Nov-2020 04:04  2094
updates_sa.prybylx@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:16   464
updates_samadi@vktec.co.uk.txt           19-Nov-2020 04:04   24
updates_sirn@ogsite.net.txt            19-Nov-2020 04:11   78
updates_slade@lambda-y.net.txt           19-Nov-2020 04:16   15
updates_snow.dream.ch@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:05   121
updates_solitudesf@protonmail.com.txt       19-Nov-2020 04:16   413
updates_spencernh77@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:00   154
updates_steinex@nognu.de.txt            19-Nov-2020 04:16   201
updates_sth@nvsbl.org.txt             19-Nov-2020 04:15   28
updates_straubem@gmx.de.txt            19-Nov-2020 04:04   193
updates_svenper@tuta.io.txt            19-Nov-2020 04:11   290
updates_tcmreastwood@gmail.com.txt         19-Nov-2020 04:11   192
updates_toluschr@protonmail.com.txt        19-Nov-2020 04:06   158
updates_travankor@tuta.io.txt           19-Nov-2020 04:13   360
updates_trojan295@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:14   122
updates_uriahheep@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:05   18
updates_vaartis@cock.li.txt            19-Nov-2020 04:00   26
updates_vargmon98@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:11   22
updates_vegh@norvegh.com.txt            19-Nov-2020 04:06   50
updates_vintodrimmer@protonmail.ch.txt       19-Nov-2020 04:14   282
updates_void-packages@moshbit.net.txt       19-Nov-2020 04:11   52
updates_void.directorx@protonmail.com.txt     19-Nov-2020 04:04   21
updates_void@qwertyuiop.de.txt           19-Nov-2020 04:13   740
updates_voidlinux@rochefort.de.txt         19-Nov-2020 04:05   72
updates_voidpkgs@ursschulz.de.txt         19-Nov-2020 04:11   240
updates_whoami@systemli.org.txt          19-Nov-2020 04:14   263
updates_wietse@kuiprs.nl.txt            19-Nov-2020 04:12   70
updates_wjnawrocki@protonmail.com.txt       19-Nov-2020 04:04   24
updates_wpb@360scada.com.txt            19-Nov-2020 04:11   433
updates_x@wilsonb.com.txt             19-Nov-2020 04:16   328
updates_xademax@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:07   179
updates_xaltsc@protonmail.ch.txt          19-Nov-2020 04:12   481
updates_xgit@lonw.net.txt             19-Nov-2020 04:05   45
updates_xtraeme@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:14   61
updates_xyuusha@paranoici.org.txt         19-Nov-2020 04:06   459
updates_youngjinpark20@gmail.com.txt        19-Nov-2020 04:00   209
updates_yshuiv7@gmail.com.txt           19-Nov-2020 04:07   46
updates_yzena.tech@gmail.com.txt          19-Nov-2020 04:01   21
updates_zeinok@protonmail.com.txt         19-Nov-2020 04:14   25